Yetkinlik Analizi

Yetkinlik kavramı işletmelerin insan kaynakları stratejisinin başarıya ulaşmasında “gizli özne”dir. Objektif ve rasyonel biçimde belirlenen ve tanımlanan yetkinlikler hangi düzeyde nelerin ve nasıl olması ile ilgili kritik sorularla konumlanır. 360 derece yetkinlik modellemesi dünü değil bugün ve yarını amaçlar. Genelleşen bakış, çoğunlukla geçmişi tanımlayan ve değerlendiren yapıdadır. BİSS’te sistem stratejiden beslenir. 360 derece yetkinlik analizi bu nedenle sistemin en temel unsurudur.

yetkinlik_sozlugu_1