İş Kurma ve İş Planı Hazırlama

Girişimcilik: Son Şans Değil, Entelektüel Mimari…

Girişimciliğin önemli bir kariyer seçeneği olduğunu içselleştirmeyle başlamalı herşey. Girişimcilik para kazanmak için en son ve zor durumda başvurulacak bir çaresizlik mekanizması değil; kişinin zihni gücünü ve kapasitesini zorlayarak rasyonel ve karlı bir faaliyeti gerçekleştirme ve onu geliştirip sürdürülebilir kılma sürecidir. Üstelik bu süreç çoğu zaman güçlü entelektüel birikimlerin de mimarisidir. Bugün dünyanın en zengin insanlarının farklılık ve değer yaratan girişimciler olduğu düşünüldüğünde durum çok daha net bir şekilde anlaşılacaktır. İnovatif iş fikirlerine sahip olmak sizi güçlü ve farklı kılar. Takip ve kopya edilirsiniz. Ancak bu kadar güçlü ve farklı fikriniz yoksa ne yapacaksınız? En iyi bildiğiniz ya da bildiğinizi zannettiğiniz iş yaşadığınız topraklarda yaklaşık 100 yıldır icra edilen bir iş ise o zaman ekstra bazı şartlara sahipsiniz demektir. Bunlardan bir tanesi “stratejik düşünmek” bir diğeri ise “iş planı”na sahip olmaktır.

Neden Bir İş Planına İhtiyacınız Var?: Misyonu Vizyonla Buluşturmak; Soyutu Somuta İndirgemek İçin İş Planı…

İş fikrinin “yol göstericisi”, fikir yaşama geçmeden önce varsa “hataların keşfedicisi” ve yol alırken “denetleyicisi” olan iş planı, girişimcilikte başarının püf noktasını teşkil etmektedir. Hangi ölçekte olursa olsun hamal şirket modeliyle değil de akıllı şirket paradigmasıyla girişimcilik faaliyet gerçekleştirilmek isteniyorsa atılması gereken ilk adım kendi içerisinde tutarlı, objektif ve ayakları yere basan bir iş planının hazırlanması olmalıdır. Hatta hali hazırda girişimcilik faaliyeti yürüten ama henüz bir iş planına sahip olmayanların da bir an evvel geçmiş zaman deneyimlerini gelecekteki hedefleriyle özdeşleştirecek iş planlarını hayata geçirmeleri gerekmektedir. Etkili bir iş planında olması gereken bölümler genel hatlarıyla yönetici özeti, şirket tanıtımı, stratejik yönelim (misyon, vizyon, temel değerler), piyasa ve rekabet araştırması, pazarlama aktivite planı, üretim planı, yönetim planı ve finansal plandır. Soyutu somuta indirgeyebilecek kadar büyük bir manevra kabiliyetine sahip iş planı, girişimcinin işini tüm yönleriyle anlamasını sağlayan stratejik bir dokümandır.