Stratejik Plan Hazırlama

Plan, Stratejik Olur Mu?: Geçmiş ile Gelecek Arasındaki Köprü Doküman…

Stratejik plan, bir şirketin yönetim enstrümanlarının stratejik yönetim döngüsü çerçevesinde ne oranda optimize edildiğini gösteren olmazsa olmaz dokümandır. Şirketin geleceğe bakışını ve vizyonunu hangi farklılaşma stratejileriyle gerçekleştirmeyi düşündüğünü realize eden bu doküman, geçmişle gelecek arasında köprü niteliğindedir. İşletme kaynaklarının kullanımı ile amaç ve hedeflerin önceliklendirilmesinde etkinliği artıran ve performans değerlendirmesinin daha iyi yapılarak kanıta dayalı karar alınmasını sağlayan stratejik plan, şirketin sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmesinin ön önemli gerekliliklerindendir.

Bugün gerçekçi bir stratejik plan hazırlayan bir şirket, içerisinde bulunduğu sektörde, piyasadaki rakiplerine oranla hangi stratejik konumda olacağını ya da olmak istediğini belirlemiş olur. Stratejik konumlandırma, işletmenin kendisini daha doğru değerlendirmesine ve piyasadaki gelişmelere daha hızlı refleks göstermesine olanak sağlayacaktır. Stratejik konumlandırma, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları bulma ve seçme, dış kaynak kullanımı, çalışanlara bilgi ve beceri kazandırılması, performans yönetimi ve kariyer yönetimi gibi uygulamaların da doğru yönetilmesini, doğru süreçlerin belirlenmesini ve doğru sistemlerin kurulmasını da kolaylaştıracaktır.