Gençlik Merkezleri  Kurumsal Yapılandırma ve Güçlendirme Projesi: İstanbul, Edirne, Tekirdağ, ve Kırklareli Uygulaması

Bütünleşik İnsani Sermaye Sistemi (BİSS): Versiyon 1: Kurumsal Yetkinlik Modelinin Oluşturulması, Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması

Bütünleşik İnsani Sermaye Sistemi (BİSS)- Versiyon 2: İş Değerleme  ve Ücret Sistemi Modellemesi

Osmanlı’dan Günümüze İşe Yerleştirme Faaliyetleri ve Bu Çerçevede İŞKUR’un Etkin(siz)liğinin Değerlendirilmesi

Ev Hizmetlerinde Yabancı İşgücü İstihdamı Üzerine İstanbul’da Bir Alan Araştırması