Liderlik

Liderlik: Sanıldığı Kadar Kolay Değil…

Her tür organizasyonda olması çok fazla arzu edilen ama sanıldığı kadar fazla olmayan kişilik yapısı. Yönetim konuları içerisinde modern dönemde üzerinde en fazla çalışılan ama bir o kadar da gizemini ilk günkü gibi koruyan konu. Yüzlerce tanımı yapılan ancak hemfikir olunan bir tanımına rastlanmayan bir olgu. “Baskı kurmadan başkalarının davranışları üzerinde olumlu etki yaratabilme” ya da “hayalleri uygulamaya geçirebilme” sanatı. Gerçekten de kolay olmasa gerek. Peki şirketler kendi liderlerini yaratabilir mi? Ya da bir liderin öncülüğünde şirket her zaman başarılı mı olur? İşte bu soruya verilecek cevap için liderin ya da şirketin kimyasının çözümlenmesi gerek.

Sadece şirketin başarılı bir piyasa oyuncusu olması bünyesinde arzu edilen lideri oluşturmakta yetmeyeceği gibi, güçlü bir liderin de her şartta şirketini başarıya sürükleyeceği kanaatine varmak çok zor. Liderlik matematik kadar somut ya da geometri kadar rasyonel değildir. Liderlik bir süreçtir. İçerisinde liderin, takipçilerinin ve onlar arasındaki durumu oluşturan koşul ya da şartların yer aldığı bir süreç. Bu süreçte başarı gelecek mi? Gelecekse nasıl gelecek? Bu, tamamen gizemin ne kadar aydınlatılabileceği ile ilgili