İK Planlaması

BİSS içerisinde insan kaynakları planlaması stratejik boyutta ele alınır. Bugün ve gelecek için ihtiyaç duyulan işletmenin insani sermayesi nitelik ve nicelik yönünden bilimsel bir metodoloji ile belirlenir. Üstün performans tanımının eşleştiği yetkinlikler ile, görevlerin yerine getirilmesindeki zaman bütünsel olarak ele alınır. Bu kurgu işletmeyi durağan bir yapıdan dinamik bir yapıya taşıyarak işlerin verimli bir biçimde yürütülmesini ve  sürekli iyileşmenin önünü açarak kaynakların optimizasyonunun önünü sağlamaktadır.

Multilevel marketing