Stratejik Liderlik

Stratejik Lider: En Zor Bulunanı…

Pek çok liderlik türü saymak mümkün. Stratejik, girişimci, analitik, karizmatik, dönüşümcü, mübadeleci, etik, ruhani, hizmetkar ve diğerleri… Bunlar içerisinde stratejik liderliğe ayrı bir parantez açmakta fayda var. Çünkü stratejik lider, şirket içerisinde görev, takım ve kişi geliştirebilen; en iyi yönetim uygulamalarına karar verebilecek altyapının oluşumunu destekleyen; iç dünyasında vizyonu yaşadığı kadar dış dünyaya da bu vizyonu aktarıp yaşatabilecek derinliğine sahip olan; yaptığı işe dışarıdan içeriye doğru bakabilen ve bu özelliğinden ötürü derin analizler yapabilen; sahip olduğu entelektüel birikime ilaveten sağduyuyu elden bırakmadan yöneten kişidir esasında. Dolayısıyla en zor bulunanı. Bulunduğunda da asla bırakılmaması gerekeni. Böyle bir lider sadece doğuştan gelen özelliklerle mi var olur? Yoksa eğitim ve deneyimle ortaya çıkabilir mi? Şüphesiz ki doğuştan gelen özellikler de önemlidir. Ancak gerçek bir stratejik lider ortaya çıkarılmak isteniyorsa analiz ve tahakküm yeteneğinin güçlendirilmesi gerekmektedir.