Kurum Stratejisi Oluşturma

Strateji: Kullanımı Bu Kadar Kolay Mı?

Günlük konuşma dilinde “strateji” kavramını kullanmadığımız gün neredeyse yoktur. “Bugün çok stratejik bir karar aldım”, “Temel stratejiniz nedir?”, “Çok stratejik bir gündü”, “Stratejik bir galibiyetti”, “Çok stratejik bir konumda oturuyorum”, “Savunma stratejisi çok başarılıydı”, “İşletmenizin temel stratejileri hakkında bilgi verir misiniz?” gibi yüzlerce hatta binlerce farklı hitap türlerine maruz kalan bir kavramdır strateji. Acaba, bu kadar yoğun kullandığımız bir kavramın temel dayanaklarını ve hareket mekanizmasını ne kadar iyi biliyoruz?

Ne yazık bu soruya vereceğim yanıt “çok az” biliyoruz olacak. Çünkü strateji, sürekli olarak değişen ve gelişen çevresel faktörlere uyum sağlayabilme sanatıdır. Bu sanatı gerçekleştirmek içinse analize dayalı kararlar bütünü olmak zorundadır. Dolayısıyla bir işletmenin stratejik olarak yönetilebiliyor olması söylendiği kadar da kolay değildir.

Şirketinizin Bir Stratejisi Var Mı?:  Yoksa Şans Oyunu Oynuyorsun Demektir…

Yeni ekonomik denklemde “rekabet” olgusu temel etken. Piyasadaki özel sektör aktörleri rekabet avantajı elde etmek için kıyasıya bir mücadelede. Bu rekabet olgusu içerisinde ayakta durabilmek ve uzun süreli yaşamlarını devam ettirmek isteyen şirketler; stratejik düşünmek, stratejik plan yapmak, stratejik karar almak, daha doğrusu stratejik yönetim süreçlerini tasarlamak zorundalar. İçerisinde yaşadığımız dönemde, küçük, orta ya da büyük ölçekli olmalarına bakılmaksızın tüm şirketlerin kapılarının içlerinden ziyade dışlarında neler olup bittiğini gözlemlemeleri gerek. Sadece gözlem de yetmez. Analiz şart. Dolayısıyla şirketlerin çevresel faktörlerin tamamını yeterli analize dayandırmadan geleceğe yönelik uzun erimli kararlar almaları daha doğrusu aldıklarını zannetmeleri, şans oyununu sevdiklerini gösterir.